Νέα προγράμματα

Περιγραφή: Περιγραφή: 7

 

 

 

Τετραετία οι δεσμεύσεις για Νέους Αγρότες αντί δεκαετίας

Η κατάργηση των πολυετών δεσ΅εύσεων για τους δικαιούχους του Μέτρου των Νέων Αγροτών, αποτελεί ΅ία από τις ση΅αντικότερες τροποποιήσεις που παρατηρούνται στην προδη΅οσιευ΅ένη πρόσκληση του 2016..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΕΤΡΟ 6.1 ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2016. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Published: 20 Apr 2016

Από 17.000 έως 22.000 ευρώ διαμορφώνεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβουν οι νέοι αγρότες οι οποίοι θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. H προκήρυξη του Μέτρου προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι 2016.

Η προδημοσίευση της προκήρυξης του προγράμματος Νέων Αγροτών

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11/02/2016 Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/02/2016 Πρόγραμμα "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων  υπηρεσιών"  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/02/2016   Πρόγραμμα "Νεοφυής επιχειρηματικότητα"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/02/2016 Πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/02/2016 Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------